Kontrola Weterynaryjna Nadzór

To nowoczesne narzędzie wspomagające pracę inspekcji weterynaryjnych w zakresie kontroli zakładów produkujących żywność. Przy pomocy tej aplikacji możemy dla zakładów podlegających kontroli przygotować listę punktów kontrolnych, na podstawie których później przygotowujemy kontrolę.

Program pozwala przygotować wszystkie niezbędne dokumenty oraz przechowuje ich historię, jak również pozwala na ich późniejszą analizę i opracowanie. Wszystkie dokumenty mogą zostać wyeksportowane w formatach pozwalających na ich dodatkową obróbkę, kopiowanie i edycję przy pomocy popularnych programów biurowych tj.: Word, OppenOffice itp.

Pozwala przeprowadzać kontrolę zakładów przemysłu spożywczego pochodzenia zwierzęcego zgodnie z wytycznymi GLW tj:

Losowo przeprowadzana kontrola

  • Dla każdego typu kontroli możemy osobno określić procent losowania punktów kontroli.
  • Dla każdej kontroli następuje losowy wybór punktów kontrolnych.

Automatyczne dołączanie punktów z niezgodnościami do następnej kontroli

  • Do wylosowanych punktów kontroli dołączane są punkty posiadające ocenę negatywną w poprzedniej kontroli.

Możliwość określania obszarów kontroli: np. przedoperacyjna, śródoperacyjna, CCP, dobrostan itd.

  • Każdy punkt kontrolny może być oceniany w kilku obszarach.
  • Każdy obszar może posiadać własny typ oceny np.: zgodny - niezgodny, sprawny - niesprawny.
 

Historia wykonanych kontroli

  • Wszystkie działania kontrolne pozostają w archiwum programu.
  • Dla każdej wcześniej przeprowadzonej kontroli możemy wydrukować wszystkie dokumenty.
  • Dokumenty wszystkich działań kontrolnych mogą być eksportowane do formatów popularnych programów biurowych.
 

Możliwość przeprowadzania analizy obszarów niezgodności

  • Dla przeprowadzonych działań kontrolnych możemy tworzyć raporty obejmujące dowolny okres i rodzaj kontroli.