Badania

Program "Badania" wspomaga prace związane z dokumentowaniem badania mięsa metoda wytrawiania próbki zbiorczej z zastosowaniem mieszadła magnetycznego w kierunku wykrywania larw włośni. 

Program "Badania" pozwala w łatwy sposób:

Gromadzić dokumentację z przeprowadzonych badań
  • Wszystkie zarejestrowane wyniki badań zachowywane są w programie co pozwala na późniejszy do nich dostęp.
  • Zgromadzone dokumenty mogą w każdej chwili zostać wyeksportowane do formatów popularnych programów biurowych.
Drukować zestawienia wyników badań
  • Na podstawie zarejestrowanych wyników można wydrukować odpowiedni protokół zawierający pełnię informacji o badaniu.
  • Dokument z badania może również zostać wyeksportowany do wybranego formatu programu biurowego lub formatu graficznego.
Określić uprawnienia użytkowników (wprowadzanie tylko wyników, administrator, podpisywanie dokumentów)
  • Dzięki możliwości określania poziomu dostępu dla poszczególnych użytkowników kto inny może wprowadzać wyniki badań i kto inny dokonywać ich zatwierdzenia.
  • Dostęp do aplikacji jest możliwy po wcześniejszym wprowadzeniu loginu i hasła.
Na pracę sieciową na wielu stanowiskach, w konfiguracji klient — serwer
  • Odpowiednia konfiguracja pozwala na pracę wielostanowiskową i wieloosobową.
  • Spełnia wymogi zabezpieczenia danych,
  • Program powstał pod nadzorem i przy współpracy doświadczonych lek. weterynarii,
  • Program spełnia kryteria związane z wdrażaną akredytacją w laboratoriach  badających mięso w kierunku wykrywania larw włośni.